Jowat 280.40 Transparent Hotmelt 25 Kg

Item #: JI.280.40