280.30 Natural Hotmelt 25KG, Jowat 28030-025

Item #: JI.280.30.25