PVC Edgebanding Frosty White 15/16" X 1mm Surteco 2001-1540-CB1

Item #: EG.PV2001.15.1.300