Jowat 608.01 Jowatherm Reaktant PUR White Hotmelt Granules 0.5 Kg - 9/Box

Item #: JI.608.01